Algemene Gebruiksvoorwaarden voor Aanbieders

Versie van 1 februari 2020

Hieronder vind je de “Algemene Gebruiksvoorwaarden voor Aanbieders. Lees het goed door. Na de inschrijving als Aanbieder op Hobbon dien je deze Algemene Gebruiksvoorwaarden voor Aanbieders inclusief alle bijlagen te accepteren en na te leven.

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Aanbiedersaccount
 • Artikel 3 – Het aanbod
 • Artikel 4 – Bestelling/Reservering
 • Artikel 5 – Klanten
 • Artikel 6 – Betalingen
 • Artikel 7 – Diensten Hobbon
 • Artikel 8 – E-mail communicatie tussen Aanbieder en Klant
 • Artikel 9 – Gebruik Content
 • Artikel 10 – Privacy
 • Artikel 11 – Garanties en verplichtingen
 • Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
 • Artikel 13 – Beëindiging Verkopen via Hobbon
 • Artikel 14 – Gevolgen beëindiging Verkopen via Hobbon
 • Artikel 15 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 16 – Diversen
 • Bijlage 1 – Algemene Verkoopvoorwaarden
 • Bijlage 2 – Service van Aanbieders

Artikel 1 – Definities

 1. Hobbon:

Musicalstraat 32

7323 RN Apeldoorn

info@hobbon.nl

KVK nummer: 76433773
BTW nummer: NL104760412B01

 1. Url: hobbon.nl, en iedere andere door Hobbon aangewezen applicatie.
 2. Platform: Aanbieders/derde partijen kunnen activiteiten/leerproducten binnen deze omgeving plaatsen. Deze moeten passen in de door Hobbon aangewezen categorieën
 3. Dashboard: in deze omgeving kan de Aanbieder zijn eigen online winkel beheren
 4. Gebruiker: alle bezoekers van het Platform
 5. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden voor Aanbieders van Hobbon, inclusief alle bijlagen
 6. Aanbieder: iedere rechtspersoon die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel in Nederland en over een btw-nummer beschikt. De aanbieder heeft een account aangemaakt in de verkoop-omgeving, heeft deze Gebruikersvoorwaarden aanvaard en is door Hobbon als aanbieder geaccepteerd.
 7. Aanbiedersaccount: het door de Aanbieder op het platform aangemaakte account om te verkopen.
 8. Producten: dit zijn alle leerproducten/activiteiten waarvan Hobbon kenbaar heeft gemaakt dat deze door Aanbieders mogen worden aangeboden op het platform
 9. Klant: de Gebruiker van het platform die een product koopt bij Hobbon of interessante blogs volgt
 10. Koopovereenkomst: deze komt tot stand tussen de Aanbieder en de Klant wanneer de Klant overgaat tot de koop van een leerproducten/activiteit via het platform.
 11. Content: dit zijn alle teksten en afbeeldingen op het platform waarvan een groot deel door de Aanbieders zelf wordt geplaatst op het platform via het dashboard voor Aanbieders. Deze content kan ten alle tijden door Hobbon worden aangepast.
 12. Totaalprijs: prijs inclusief BTW, waarbij de BTW apart wordt vermeld
 13. Bemiddelingsbijdrage: dit is de commissie die door Hobbon aan de Aanbieders in rekening wordt gebracht over de Verkoopprijs. Dit is een vast component.
 14. Verkoopprijs: prijs inclusief btw.
 15. RMP: de relevante marktprijs.

Artikel 2 – Aanbiedersaccount

 1. Indien je als Aanbieder aanmeldt dan dien je de Gebruikersvoorwaarden inclusief alle verplichtingen na te leven.
 2. Iedere Aanbieder moet een account aanmaken voordat er leerproducten/activiteiten kunnen worden aangeboden om te verkopen via het platform
 3. Aanbieders moeten aan de volgende criteria voldoen:
  1. ten minste 12 weken ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel in Nederland
  2. te beschikken over een BTW-nummer;
  3. hebben een Aanbiedersaccount aangemaakt op het platform
  4. heeft bevestigd dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;
  5. beschikt over een Nederlandse betaalrekening;
  6. beschikt over een Nederlands postadres.
 4. Vanaf de inschrijving van het account is de Aanbieder gerechtigd leerproducten/activiteiten aan te bieden op het Platform die in overeenstemming zijn met de Gebruikersvoorwaarden.
 5. De Aanbieder kan alleen deelnemen met 1 merk of handelsnaam. Als de aanbieder onder meerdere merken/handelsnamen leerproducten/activiteiten wil aanbieden dan dient de Aanbieder meerder Aanbiedersaccounts aan te maken waartoe toegang wordt verleend tot het Aanbieders-dashboard. Hiervoor geldt eveneens de criteria genoemd in Artikel 2.3.
 6. De aanbieder is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het Aanbiedersaccount en voor degene die toegang hebben gekregen tot het Aanbiedersaccount. Bij misbruik is Hobbon bevoegd te allen tijd het Aanbiedersaccount te onderbreken/te blokkeren/te verwijderen.
 7. Wanneer de Aanbieder voldoet aan enige betalingsverplichting jegens Hobbon, is Hobbon gerechtigd het gebruik van het Aanbieders-account aangemaakt door de Aanbieder te onderbreken/te blokkeren/te verwijderen.
 8. De aanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het Aanbieders-dashboard

Artikel 3 – Het aanbod

 1. De aanbieder kan leerproducten/activiteiten aanbieden. Deze zullen moeten voldoen aan de volgende criteria:
 2. Het aanbod dient een betaalde proefles, introductieles of beginnerscursus te zijn
 3. Het aanbod past binnen de leerproductcategorieën en/of subcategorieën zoals die zijn opgesteld door Hobbon
 4. Het aanbod is een leerproduct/activiteit dat Klanten aanzet tot het beoefenen van een hobby
 5. Het aanbod levert een bijdrage aan het (her)ontdekken van persoonlijke talenten
 6. De prijs van het aanbod dient gelijk te zijn met prijzen die worden gegeven op de website van de aanbieder. Indien het aanbod nog niet bestaat dan geldt de relevante marktprijs (RMP)
 1. Hobbon beslist als enige gerechtigde welke leerproductcategorieën alsmede de subcategorieën op het Platform toegevoegd of verwijderd mogen worden zonder dat de Aanbieder enige rechtgeldend kan maken op Hobbon als gevolg daarvan. Hobbon behoudt zich het recht voor om bepaalde leerproducten uit te sluiten van de leerproductcategorieën en/of subcategorieën.
 2. Hobbon kan als enige gerechtigde de Aanbieder verzoeken om bepaalde leerproducten/activiteiten niet toe te staan op het Platform. De Aanbieder zal het betreffende leerproduct/activiteit per direct verwijderen op verzoek van Hobbon. Indien het leerproduct/de activiteit toch nog wordt aangeboden op het Platform dan is Hobbon als enige gerechtigde het desbetreffende aanbod te verwijderen.
 3. Indien het aanbod of de informatie van het aanbod naar oordeel van Hobbon in strijd is met deze Gebruikersvoorwaarden of onjuistheden bevat en misleidend is, dan is Hobbon gerechtigd het aanbod of door de Aanbieder vermelde informatie niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen. 

Artikel 4 – Bestellingen/reserveringen

 1. De Klant kan bij Hobbon via de reguliere reserveringsproces een leerproduct/activiteit van een Aanbieder boeken en betalen.
 2. Wanneer de Aanbieder een reservering ontvangt via Hobbon dan dient de afwikkeling binnen de procedures van Hobbon te liggen. De Aanbieder is niet gerechtigd om buiten de procedures reserveringen af te wikkelen.
 3. De Aanbieder zal voor de afronding van de koop met de Klant gebruik maken van de factuur die door Hobbon digitaal door de admin van het Platform online ter beschikking is gesteld.

Artikel 5 – Klanten

 1. Wanneer er een bestelling/reservering via het Platform van Hobbon plaatsvindt dan komt er een Koopovereenkomst tot stand tussen de Klant en de Aanbieder. De Aanbieder is verplicht jegens de Klant de algemene voorwaarden te hanteren die als bijlage 1 aan deze Gebruiksvoorwaarden zijn toegevoegd en hier een onverbrekelijk onderdeel van uit maken.
 2. Hobbon is en of wordt op geen enkele manier partij bij deze Koopovereenkomst. De Klant accepteer de Koopovereenkomst van de Aanbieder via het Platform.
 3. De Aanbieder is zelf verantwoordelijk en neemt het volledige risico voor het naleven van de Koopovereenkomst. De klant kan zich te allen tijde wenden tot Hobbon in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden en Algemene voorwaarden. Hobbon kan zich vrijwaren van claims van de Klant jegens de Koopovereenkomst van de Aanbieder.
 4. Hobbon behoudt het recht om de Aanbieders-account te blokkeren/te staken indien de Aanbieders zich niet aan de regels houdt zoals opgenomen in Bijlage 2 Hobbon is gerechtigd om deze regels te wijzigen.
 5. De Aanbieder is volledig verantwoordelijk en draagt zelf het risico voor de afronding van bestellingen/reserveringen. De Aanbieder stemt in dat eventuele vragen van klanten binnen 24 uur worden beantwoord.
 6. Via het Platform kunnen klanten, die een les of cursus hebben gevolgd, reviews schrijven. De Aanbieder erkent en accepteert dat deze Klanten deelnemen aan een reviewsysteem op basis van een sterrenclassificatie. Hobbon zal deze reviews niet censureren behalve als het in strijd is met de regel- en wetgeving of dubieuze/frauduleuze zaken. Hobbon kan, na kennisgeving, de review(s) verwijderen.
 7. Nadat er een Koopovereenkomst is afgesloten tussen de Aanbieder en de Klant stuurt Hobbon een bevestiging per e-mail. De Aanbieder machtigt hierbij dat bij het contact voor het maken van een afspraak tussen Aanbieder en Klant Hobbon op geen enkele manier partij wordt bij de Koopovereenkomst. Deze is voor rekening en risico van de Aanbieder met de klant.

Artikel 6 – Betalingen

 1. Per ieder verkocht leerproduct/activiteit betaald de Aanbieder een vergoeding/bemiddelingsbedrag aan Hobbon, tenzij de Klant de Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de Algemene Voorwaarden (Bijlage 1) ontbind. De hoogte van de Vergoeding is 10% exclusief btw. Hobbon is gerechtigd 1 x per jaar de hoogte van de Vergoeding aan te passen. De Aanbieder wordt hiervan 1 week voor de verhoging plaatsvindt, op de hoogte gebracht.
 2. Het Plaform van Hobbon is zodanig ingericht dat klanten een leerproduct/activiteit kunnen betalen. De betaling van Klanten wordt door Hobbon geïncasseerd.
 3. De aanbieder is niet gerechtigd om rechtstreekse betalingen door Klanten te accepteren. Indien dit wel gebeurd dan moet de Aanbieder het bedrag aan de Klant restitueren en Klanten verzoeken dat betalingen alleen kunnen plaatsvinden aan Hobbon.
 4. Alle prijzen van de leerproducten/activiteiten dienen gelijk te zijn aan de prijzen die de Aanbieder op haar eigen website in rekening brengt.
 5. Wanneer de Klant de Koopovereenkomst binnen het termijn zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden (bijlage 1), dan zal Hobbon de betaling rechtstreeks aan de klant retouneren. Indien de Aanbieder de betaling van de Klant via Hobbon heeft ontvangen dan is Hobbon gerechtigd de betaling op de Aanbieder te verhalen. Wanneer de Klant de Koopovereenkomst ontbind na de termijn zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden (bijlage 1) dan moet de Klant dit rechtstreeks tot de Aanbieder wenden om de betaling geretourneerd te krijgen. Hobbon is hierin op geen enkele manier partij en is niet betrokken bij het wel of niet retourneren van de betaling. Hobbon is gerechtigd de commissie te behouden.

Artikel 7 – Diensten Hobbon

 1. De Klant betaald voor ieder leerproduct/activiteit rechtstreeks aan Hobbon. Deze betalingen worden door Hobbon, na aftrek van het bemiddelingsbedrag zoals beschreven staat in artikel 6.1 van deze Gebruikersvoorwaarden op het rekeningnummer van de Aanbieder gestort. De uitbetaling zal eenmaal per kalendermaand worden uitgekeerd. Voor deze betalingen maakt Hobbon een factuur op.

Artikel 8 – E-mail communicatie tussen de Aanbieder en de Klant

 1. Het is voor de Klant mogelijk om via het Platform per e-mail in contact te komen met de Aanbieder dmv een contactformulier-widget in de zijbalk van de webwinkel van de Aanbieder.

Artikel 9 – Gebruik Content

 1. De content (tekst en beeld) dienen te voldoen aan de content eisen van Hobbon, welke in dit artikel worden genoemd. Wanneer Hobbon aanwijzingen geeft dan dient de Aanbieder deze van Hobbon direct op te volgen. Ook deze wijzigingen dienen te voldoen aan de content-eisen van Hobbon. 
 2. De Aanbieder garandeert dat:
  1. de Leerproductomschrijvingen niet verwijzen naar kortingen of andere leerproducten bevatten;
  2. de Leerproductomschrijvingen geen URL’s bevatten naar eigen of andere websites;
  3. de verstrekte (leerproduct) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
  4. de informatie in de Nederlandse taal is gesteld.
 3. De Aanbieder stemt in dat de content/informatie voor altijd, onbeperkt, lokaal/landelijk kan worden gebruikt dmv Social Media en andere geschikte Media.
 4. De aangeleverde (leerproduct) informatie kan te allen tijde door Hobbon worden verwijderd, gewijzigd of aangepast.
 5. Het is niet verplicht om de aangeleverde (leerproduct) informatie van de Aanbieder te tonen op het platform. De Aanbieder kan Hobbon hiertoe niet verplichten.
 6. De Aanbieder vrijwaart Hobbon volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 9.

Artikel 10 – Privacy

 1. De gegevens die Hobbon verstrekt aan de Aanbieder zijn alleen de persoonsgegevens van Klanten. Het betreft de naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer, welke gebruikt kunnen worden voor het maken van een reserveringsafspraak of follow-ups.
 2. De Aanbieder mag de Klant benaderen bij de uitvoering van de Koopovereenkomst en alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. En zal de klantgegevens gebruiken bij deze uitvoering en nooit en te nimmer gebruiken voor commerciële doeleinden. Voor boekhoudverplichtingen is het toegestaan om de Klantgegevens te gebruiken. Bij overtreding van dit artikel is de Aanbieder aansprakelijk voor alle door Hobbon geleden schade.
 3. De Klantgegevens moeten door de Aanbieders behandelt worden in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 4. Bij onjuistheden in Klantgegevens die door de Klant zijn aangeleverd, is Hobbon niet aansprakelijk.

Artikel 11 – Garanties en verplichtingen

 1. De Aanbieder verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
 2. De aanbieder garandeert dat:
  • alleen leerproducten/activiteiten zullen worden aangeboden die passen binnen de opgestelde categorieën van Hobbon;
  • vanaf de startverkoop leerproducten/activiteiten voldoende op voorraad zijn;
  • de leerproducten/activiteiten eigendom blijft van de aanbieder;
  • noch de aangeboden leerproducten/activiteiten van de Aanbieder noch de Aanbieder zelf het imago of de reputatie van Hobbon of het Platform niet zullen schaden;
  • er in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving gehandeld wordt; 
  • dat er in overeenstemming volgens de richtlijnen en instructies van hobbon gehandeld wordt ter zaken van het gebruik van het Platform.
 3. de Aanbieder zal Hobbon vrijwaren tegen alle schade van claims tegen Hobbon als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.
 4. er geen reclame of andere commerciële uitingen online en offline worden verzonden naar de klant.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Hobbon heeft het recht om het logo (woord- en beeldmerk) van de Aanbieder te gebruiken voor reclamedoeleinden in diverse media-uitingen zolang de leerproducten/activiteiten van deze aanbieder op het platform van Hobbon staan en dit alleen te gebruiken ten behoeve van Hobbon.
 2. Het gebruik van de informatie op het Platform van Hobbon is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hobbon is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hobbon.

Artikel 13 – Beëindiging Verkopen via Hobbon

 1. Hobbon heeft het recht om ten allen tijde het Aanbiedersaccount te blokkeren of met onmiddellijke ingang te blokkeren, zonder opgaaf van redenen. In geval van vermoedelijk frauduleuze praktijken, misbruik van het Platform van Hobbon of elk ander vermoeden dat in strijd is met de opgestelde voorwaarden van Hobbon.
 2. Hobbon is ten allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het verkopen via het Platform van Hobbon niet langer ter beschikking te stellen

 Artikel 14 – Gevolgen beëindiging Verkopen via Hobbon

 1. Bij beëindiging Verkopen via Hobbon wordt het Aanbiedersaccount geblokkeerd.
 1. Hobbon staat niet voor de gevolgen in na beëindiging van het Verkopen via Hobbon. De Aanbieder kan geen enkele schadevergoeding aanvragen voor de geleden financiële schade in verband met het beëindigen van het Verkopen via het Platform van Hobbon.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Wanneer er door een Aanbieder een Aanbiedersaccount wordt aangemaakt dan is de Aanbieder volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik daarvan.
 2. Hobbon is niet verantwoordelijk voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortkomen uit het niet nakomen van afspraken of verplichtingen van deze Gebruikersvoorwaarden. De Aanbieder vrijwaart Hobbon volledig.
 3. De aanbieder is verplicht om deze Gebruikersvoorwaarden, de privacy- en regelgeving na te leven. De aanbieder vrijwaart Hobbon voor alle schade en/of kosten bij iedere overtreding veroorzaakt door de Aanbieder zelf.
 4. Bij het niet functioneren van het Platform, incorrecte content of technische storingen is Hobbon op geen enkele wijze aanspraken voor de schade en/of kosten van wat voor aard dan ook.

Artikel 16 – Diversen

 1. De Aanbieder zal zich nooit voordoen als vertegenwoordiger van Hobbon. En zal geen toezeggingen doen namens Hobbon. De aanbieder vrijwaart Hobbon volledig voor alle geleden schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die ontstaan bij het niet nakomen van deze Gebruikersvoorwaarden.
 2. De Aanbieder is niet gerechtigd om zijn/haar diensten over te dragen aan een derde, tenzij Hobbon hierover is geïnformeerd en schriftelijk toestemming hiervoor heeft gegeven. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Zakelijke Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij Hobbon hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 3. De Aanbieder geeft toestemming dat Hobbon van tijd tot tijd informatie geeft via de statusupdate van het Platform of via het bekende e-mailadres. De informatie kan gaan over nieuwe updates van het Platform of over het gebruik en de (nieuwe) mogelijkheden van het platform.

Bijlage 1 Algemene verkoopvoorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Aanbieder: iedere rechtspersoon die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel in Nederland en over een btw-nummer beschikt. De aanbieder heeft een account aangemaakt in de verkoop-omgeving van Hobbon en biedt haar diensten aan op Hobbon.
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Hobbon

Musicalstraat 32, 7323 RN Apeldoorn

E-mailadres: info@hobbon.nl

KvK-nummer: 76433773

Btw-identificatienummer: NL003084983B21

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden samen met de algemene voorwaarden van de aanbieder aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer/aanbieder zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden van de aanbieder.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de aanbieder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de aanbieder is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 3. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 4. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 5. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer of aanbieder verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer en aanbieder zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere termijn. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 3. Alle termijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan
Hobbon
Musicalstraat 32
7323 RN Apeldoorn
info@hobbon.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                   

Bestelnummer :

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en) :

IBAN Rekeningnummer:

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bijlage 2 Service van Aanbieders

 • Op werkdagen telefonisch bereikbaar zijn
 • Binnen 1 werkdag alle klantvragen beantwoorden
 • Binnen 1 werkdag alle annuleringsverzoeken van de klant verwerken